Om oss

Svenska Rojavagrupperna är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Allt arbete vi gör är utan ersättning och vi är beroende av donationer och många engagerade medlemmar.

Syftet med föreningen är att förbättra levnadsförhållandena för de människor som lever i västra Kurdistan kallat Rojava. Genom praktiskt arbete på plats hoppas vi uppnå vårt mål.

Vi strävar även efter att samarbeta med de progressiva organisationer och krafter som finns i regionen och som följer svensk demokratisk standard och som arbetar för att motverka korruption och nepotism.

Pågående projekt

Vårt huvudsakliga projekt syftar till att etablera en vårdcentral i Kobanê. Denna kommer även att agera som utbildningsplats för ny sjukvårdspersonal och som en stabiliserade punkt i regionen.

Tidigare projekt

Vårt ambulansprojekt genomfördes 2017 i samarbete med Emmaus Fredriksdal och Help Kurdistan Insamlingsstiftelse och försåg regionen med två fullt utrustade ambulanser. Det var en akut brist på sjuktransport efter 5 år av inbördeskrig och ekonomisk blockad. Ambulanserna har, genom donationer och ideellt arbete, införskaffats i Sverige och transporterats ner till Rojava. Dessa ambulanser var fyllda med sjukvårdsmateriel till sjukhusen i området.

Under hösten 2015 så genomförde Svenska Rojavagrupperna en förstudie i Rojava under 3 veckor då vi undersökte behoven på plats samt möjligheten att genomföra ett hjälpprojekt i regionen. Detta projekt blev mycket lyckat och vi drog många lärdomar samt skaffade oss ovärderlig kunskap och etablerade viktiga kontakter.