Om oss

Svenska Rojavagrupperna är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Allt arbete vi gör är utan ersättning och vi är beroende av donationer och många engagerade medlemmar.

Syftet med föreningen är att förbättra levnadsförhållandena för de människor som lever i västra Kurdistan kallat Rojava. Genom praktiskt arbete på plats hoppas vi uppnå vårt mål.

Vi strävar även efter att samarbeta med de progressiva organisationer och krafter som finns i regionen och som följer svensk demokratisk standard och som arbetar för att motverka korruption och nepotism.

Våra projekt

Vårt huvudsakliga projekt syftar till att etablera en vårdcentral i Kobane till 2025. Denna kommer även att agera som utbildningsplats för ny sjukvårdspersonal och som en stabiliserade punkt i regionen.

Vårt nuvarande projekt genomförs i samarbete med Emmaus Fredriksdal och Help Kurdistan Insamlingsstiftelse och syftar till att förse regionen med ambulanser. Det är en akut brist på sjuktransport efter 5 år av inbördeskrig och ekonomisk blockad. Två ambulanser har, genom donationer och ideellt arbete, införskaffats i Sverige och kommer transporteras ner till Rojava i början av hösten. Dessa ambulanser hoppas vi kunna fylla med nödvändigt sjukvårdsmaterial. Vill du hjälpa till att fylla ambulanserna kan du göra det här.

Utöver ambulanserna kommer även sjukvårdspersonal från Svenska Rojavagrupperna att arbeta ideellt på plats i Rojava för att etablera projektet på plats, byta erfarenheter med lokala kollegor samt deltaga i livräddande insatser.

Tidigare projekt

Under hösten 2015 så genomförde Svenska Rojavagrupperna en förstudie i Rojava under 3 veckor då vi undersökte behoven på plats samt möjligheten att genomföra ett hjälpprojekt i regionen. Detta projekt blev mycket lyckat och vi drog många lärdomar samt skaffade oss ovärderlig kunskap och etablerade viktiga kontakter.