Hjälp till

Eftersom Svenska Rojavagrupperna är en ideell förening är vårt arbete beroende av donationer för att kunna fortgå. Varje krona du väljer att skänka är värdefull och kommer att gå direkt till våra projekt. Därför är vi tacksamma både för er som skänker ett enskilt bidrag och för er som väljer att skänka månatligen.

Du kan skänka pengar genom plusgiro/bankgiro/bankkonto.

Det enklaste och smidigaste är dock om du skänker genom plusgiro/bankgiro/bankkonto.

Plusgiro: 765059-1

Bankgiro: 5013-1697

Bankkonto: 99602607650591

Har du inte möjlighet att bidra ekonomiskt är vi också i behov av fler engagerade medlemmar. Oavsett om du kan hjälpa till från Sverige eller åka ner till Rojava och stötta arbetet på plats är du välkommen. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!