Fakta om Rojava

Rojava är kurdiska och betyder västra Kurdistan, ibland kallas det också syriska Kurdistan eftersom att det ligger i norra Syrien längs den turkiska gränsen med floden Tigris och irakiska gränsen i öst vidare förbi floden Eufrat och mot medelhavet i väst. Området är historiskt multikulturellt och geografiskt uppdelat i de tre kantonerna Afrin i väst, Kobani i mitten och Jazira i öst. Utmärkande är att kurder, araber, assyrier, syrianer, yazidier, turkmener, armener, beduinstammar och tjerkesser samexisterar i området likt ingen annanstans i världen.

Population: ca 5 miljoner
Storlek: 29 629 km² (lite större än Småland)
Statsskick: Autonom federation
Styre: Demokratisk Konfederalism
Klimat: Varmt och halvtorrt
Officiella språk: kurdiska, arabiska, assyriska/syrianska
Valuta: Syriska Pund
Samarbetar med: USA och den internationella koalitionen
Motsätter sig: Daesh (den så kallade islamska staten), Syriska Regimen, Al-Nusra-fronten (Al-Qaida i Syrien), Ansar al-Sham (samt liknande proto-facistiska organisationer)

Politik

Rojava är, trots sin utsatthet, en förebild när det kommer till demokrati, feminism och andra frihetliga värden. Varje kvarter samlas i råd och beslutar i frågor som berör dem istället för att beslut kommer från stadsdelsråd, stadsråd eller kontonråd som istället har en mer samordnande funktion. Råden består av minst 40% kvinnor och minst 40% män, betydande poster delas jämt mellan kvinnor och män. Eftersom kvartersråden  är den slutgiltigt bestämmande faktorn i systemet, som kallas demokratisk konfederalism , inkluderas den breda populationen i de politiska besluten.

Det grundläggande politiska dokumentet som sammanlänkar de olika grupperna i regionen är det sociala kontraktet som i 96 punkter lägger fram en form för samarbete och kooperation mellan dessa i styrandet av området.

Utsatthet

Innan syriska inbördeskriget utgjordes 60% av de som levde under fattigdomsgränsen av kurder som  är den största gruppen i Rojava idag. Kurderna som folkgrupp hade sedan länge förtryckts hårt och systematiskt av den syriska regimen, till exempel fick de inte inneha egendom, förnekades utbildning, förbjöds tala sitt språk, nekades sina egna namn och deras medborgarskap togs ifrån dem.

Regimen blev som en följd av det syriska upprorets övergång till ett inbördeskrig tvungen att dra undan de militära enheter som var stationerade i de kurdiska områdena till att användas på andra fronter i den västra delen av landet. När detta hände så hade den förtryckta populationen en möjlighet att ta kontrollen över sina egna liv. Under en relativt lång period så blev området lämnat i fred i det allt mer brutala inbördeskriget.

Det som sedan hände var Sinjar-massakern där Daesh omringade berget och påbörjade ett systematiskt folkmord på yeziderna, där männen och de gamla kvinnorna och små barn avrättades medan kvinnor togs som sexslavar. Administrationen i Rojava svarade på detta genom att slå sig fram till berget och skapa en humanitär korridor varifrån yeziderna kunde fly till den relativa säkerheten i Rojava.

En månad senare anföll Daesh Rojava, det kraftiga och plötsliga anfallet tog Rojava med överraskning särskilt i den strategiskt viktiga Kobane kantonen. Tillslut höll sig försvararna bara kvar i staden och belägringen av Kobane påbörjades. Daesh var här på höjden av sin makt, striden blev otroligt hård och kan endast jämföras med striderna i Stalingrad under andra världskriget, därav kallas staden lokalt för “Kobanegrad”.

När det såg som mörkast ut så lyckades försvararna mot alla odds att gradvis trycka tillbaka Daesh ut ur staden för att sedan gå på offensiven, en offensiv som inte har avstannat sedan dess. Idag är Rojava de som är mest effektiva i kampen mot Daesh och även de som återtagit mest terräng från dem.

Denna framgång har dock kraftigt motarbetats av Turkiet, som efter Kobanes lyckade motstånd valde att sätta hela Rojava i en fullständig ekonomisk blockad, där personer som försöker föra över medicin och andra förnödenheter över gränsen riskerar att skjutas av Turkisk militär. I dagsläget är denna ekonomiska blockad det största  långsiktiga hotet mot Rojavas överlevnad. Särskilt då gränsen mot irakiska Kurdistan (Başûrê) ofta stängs under långa perioder av partiet KDP. Något som får katastrofala humanitära effekter då det är den enda livlinan för mediciner och andra förnödenheter att nå Rojava.

En sammanfattning av Rojavas utsatthet är således:

  1. En lång historia av strukturellt förtryck (ekonomiskt, socialt och kulturellt)

  2. Ett pågående och mycket brutalt överlevnadskrig mot fascistiska och diktatoriska krafter.

  3. En total ekonomisk blockad som stryper tillgången på grundläggande förnödenheter.

Behov

Behoven är så klart allomfattande och totala i Rojava generellt, men inom ramen för vårt sjukvårdsprojekt har administrationen i Rojava specificerat behoven. Utöver detta behov av medicinteknisk utrustning och  mediciner så har även två andra områden specifikt pekats ut.

Det första är ett akut behov av ambulansfordon vilka har börjat gå sönder i brist på reservdelar och underhåll, samt faktumet att Daesh och andra ofta medvetet beskjuter ambulanser på grund av deras stora samhällsnytta. Den andra saken som tydligt eftersträvas är möjligheten för sjukvårdspersonal att kunna utbyta kunskaper med kollegor och få en möjlighet att vidareutbilda sig, något som tyvärr har varit omöjligt de senaste åren.

Bilder

cropped-12651133_1065414420147833_4775257434707895077_n-2.jpg

PKK-Kurdistan-Workers-Party-Patrol-Makhmour-Iraq-Guerrilla_Fighters_of_Kurdistan_Joey_L_Photographer_014-e1453838368299

Rojava-flags-II-breaker

Rojava_FI

Bruno Deniel-Laurent - Fort - Rojava

r8E19vI