Om oss

Svenska Rojavagrupperna är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Vårat mål är att arbeta för att förbättra levnadsförhållandena för de människor som lever i västra kurdistan kallat Rojava.

Vi kommer arbeta med praktisk arbete i Rojava för att uppnå detta. Vårt nuvarande projekt går ut på att vi skall bygga en vårdcentral i Rojava, målet är att denna skall Stå färdig år 2025. Titta gärna in på vår länk till en av våra insamlingar på Generosity.com

Ett första steg på vägen är att vi nu även arbetar för att få ner ambulanser och sjukvårdspersonal till Rojava för att hjälpa till med sjuktransport och det prehospitala omhändertagandet. På plats i regionen kommer vi även att arbeta för att bidraga med utbildning och kulturutövning integrerat i vårt huvudsakliga vårdprojekt. I Sverige samt Rojava kommer vi även att arbeta med medvetandegöra och informera befolkningen om vårt projekt samt om den pågående situationen i regionen.

Vi strävar även efter att samarbeta med de progressiva organisationer och krafter som finns i regionen och som följer svensk demokratisk standard och som arbetar för att motverka korruption och nepotism.