Svenska Rojavagrupperna

Svenska Rojavagrupperna är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Allt vårt arbete är ideellt och utan statliga ersättningar. Vårt mål, och syftet med föreningen, är att arbeta för att förbättra levnadsförhållandena för de människor som lever i västra kurdistan kallat Rojava.

Vi kommer arbeta med praktisk arbete i Rojava för att uppnå detta.

Vårt huvudprojekt är att etablera en vårdcentral i Kobanê. På plats i regionen kommer vi även att arbeta för att bidraga med utbildning och kulturutövning integrerat i vårt huvudsakliga vårdprojekt. I både Sverige och Rojava kommer vi även att arbeta med att medvetandegöra och informera befolkningen om våra projekt samt om den pågående situationen i regionen.

Vi strävar efter att samarbeta med lokala progressiva organisationer och krafter i regionen som följer svensk demokratisk standard och som arbetar för att motverka korruption och nepotism.